Плазмоцитом

Сравнително рядко, може би един или два пъти годишно, радиационните онколози се сблъскват с тази диагноза. Пациентите с плазмоцитом се представят с костна или мекотъканна лезия, понякога известна от няколко години. Тя може да е симптоматична или не. Като цяло е литична, ако е в костите, но може да има склеротична периферия. Понякога лезията е …

Плазмоцитом Към статията »

Лечение на тумори на тестиса в Стадий I

При първи стадий на рака на тестисите туморът е ограничен в самия тестис. Това се доказва със стадиращ КТ на цяло тяло. След първоначалната операция за остраняване на тестиса (орхидектомия), по-нататъшното лечение зависи от това дали става дума за семином или не-семиномов тумор на тестиса. При Стадий I семином има най-общо три опции: Проследяване на пациента …

Лечение на тумори на тестиса в Стадий I Към статията »

Лъчетерапия за рак на тялото на матката

Ракът на матката трябва да бъде разграничен от този на маточната шийка. Тези два рака са много различни и се лекуват по различен начин. Този постинг се отнася само до рака на маточното тяло (а не на шийката). Той засяга само най-честия вид рак на матката, наречен ендометриален аденокарцином; съществуват и други по-редки видoве рак, …

Лъчетерапия за рак на тялото на матката Към статията »

HPV / p16 и рака на орофаринкса

През последните 15 години установихме, че има една значителна група пациенти с рак на орофаринкса, която има много по-добра прогноза от останалите пациенти с подобен рак, особено когато бъде лекувана с химиолъчетерапия. Орофаринкс е сборно понятие, включващо няколко структури – базата на езика (не и предните две трети), сливиците, мекото небце и страничната и задната …

HPV / p16 и рака на орофаринкса Към статията »

Елементи на хистологията при рак на гърдата

Хистологичното изследване при рак на гърдата включва няколко елемента. Тук са дадени най-общи обяснения на различните фактори, които се вземат под внимание при определяне на следоперативното (адювантно) лечение. Т-стадий: той отразява големината на тумора. Туморите с размер под 2 см са Т1, тези с размер от 2 до 5 см – Т2, над 5 см …

Елементи на хистологията при рак на гърдата Към статията »

Лъчелечение след лампектомия или квадрантектомия

Адювантната лъчетерапия винаги е била интегрална част от органосъхраняващото лечение на рак на гърдата. Какво целим с лъчетерапията след лампектомия или квадрантектомия? Целим намаляването на риска за локален рецидив. Без лъчелечение този риск е около 25-30%. Адювантното лъчелечение го намалява до 3-5%. Има идея, че лъчетерапията подобрява и общата преживяемост, но данните за това са …

Лъчелечение след лампектомия или квадрантектомия Към статията »

Лъчелечение след мастектомия при рак на гърдата

Какво целим с лъчелечение след мастектомия при рака на гърдата? Основната цел е да предотвратим рецидив на гръдната стена. Следователно, рискът за рецидив трябва да е достатъчно висок, за да оправдае използването на лъчетерапия. Затова и не всички пациенти са истински показани за лъчелечение след мастектомия. Втората цел е да подобрим общата преживяемост на пациента …

Лъчелечение след мастектомия при рак на гърдата Към статията »