Стереотактична радиохирургия

Гломус тумори

Гломусните тумори са сравнително редки тумори, произлизащи от малки групи клетки, които са разположени в гломите кръвоносни съдове и чиято задача е да следят за концентрацията на кислород в кръвта. Основнот място, на което се развиват гломусните тумори е по протежение на сънната артерия и ягуларната вена на врата и по техния ход към базата …

Гломус тумори Към статията »

Стереотактична радиохирургия (СРХ) за мозъчни метастази

Диагнозата на метастази в мозъка е една от най-стресиращите новини, която можете да чуете от онколога си. До неотдавна това беше краят на пътя при лечение на огромния брой ракови заболявания. Пациентът получаваше понякога 10 дневен курс палиативна лъчетерапия на целия мозък и беше изпращан вкъщи. В зависимост от конкретния вид рак, шансът за отговор …

Стереотактична радиохирургия (СРХ) за мозъчни метастази Към статията »

Стереотактична радиохирургия за чернодробни метастази

Една от индикациите за стереотактична радиохирургия са чернодробните метастази. Най-чест кандидат са метастазите от рак на дебелото черво. Те имат склонността да за единични, или малко на брой, като цяло са по-големи и са добре ограничени от околната чернодробна тъкан. Класическата операция на чернодробната метастаза си остава златния стандарт за нейното лечение. За съжаление операция не винаги в възможна, поради технически или пациентски фактори. И тук е мястото на стереотактичната радиохирургия (СБРТ).

Какво е стереотактична радиохирургия и какво е нейното място в онкологията

Лъчетерапия и Стереотактична Радиохирургия Класическата фракционирана лъчетерапия се основава на факта, че има малки разлики в способността на туморните клетки и нормалните тъкани да се възстановят след единична доза облъчване. Тези разлики трябва да се “усилят” чрез даването на сравнително ниски дози лъчелечение всеки ден за период от 4 до 8 седмици. По такъв начин …

Какво е стереотактична радиохирургия и какво е нейното място в онкологията Към статията »