Рак на глава и шия

Глава и Шия – неизвестен първичен тумор

При около 10% от пациентите с тумори на главата и шията първичният тумор не може да се намери. Това са пациенти, които идват с увеличен лимфен възел обикновено в горната част на шията. Тези лимфни възли понякога изглеждат като абцес или киста. Причината за течното им съдържимо е, че туморът често развива разпад в средата …

Глава и Шия – неизвестен първичен тумор Към статията »

Лъчетерапия при рак на главата и шията – практически аспекти и странични ефекти

Лъчелечението е един от основните начини за лечение на туморите на главата и шията. То се използва или като самостоятелна терапия (често с химиотерапия – Цисплатина или една от новите таргетни терапии – Цетуксимаб), или след хирургично премахване на тумора. В първия случай това  е основното лечение, а във втория случай цели да унищожи туморните …

Лъчетерапия при рак на главата и шията – практически аспекти и странични ефекти Към статията »

Грижа за кожата при лечение с Цетуксимаб (Ербитукс)

В радиационната онкология Цетуксимаб обикновено се използва при лечение на тумори на глава и шия в комбинация с лъчетерапия. Той въздейства върху специфични рецептори на раковите клетки, но също така оказва ефект и върху подобни рецептори в кожата и лигавиците. Това води до подобен на акне обрив, който може да е доста тежък. Обривът засяга …

Грижа за кожата при лечение с Цетуксимаб (Ербитукс) Към статията »

Лъчетерапия за рак на орофаринкса – преди да започнем лъчелечението

Какво е орофарингс и подход към заболяването Орофаринкс е термин, който включва няколко структури като сливиците, базата на езика, стената на гълтача и мекото небце. Туморите на орофаринкса обикновено са плоскоклетъчни карциноми и са предизвикани или от дългогодишно пушене, или от вирус наречен HPV (човешки папиломен вирус). Пациентите се представят с болки в гърлото или …

Лъчетерапия за рак на орофаринкса – преди да започнем лъчелечението Към статията »

HPV / p16 и рака на орофаринкса

През последните 15 години установихме, че има една значителна група пациенти с рак на орофаринкса, която има много по-добра прогноза от останалите пациенти с подобен рак, особено когато бъде лекувана с химиолъчетерапия. Орофаринкс е сборно понятие, включващо няколко структури – базата на езика (не и предните две трети), сливиците, мекото небце и страничната и задната …

HPV / p16 и рака на орофаринкса Към статията »