Глава и Шия – неизвестен първичен тумор

При около 10% от пациентите с тумори на главата и шията първичният тумор не може да се намери. Това са пациенти, които идват с увеличен лимфен възел обикновено в горната част на шията. Тези лимфни възли понякога изглеждат като абцес или киста. Причината за течното им съдържимо е, че туморът често развива разпад в средата и не рядко е диагностициран като брахиална киста. Биопсията показва, че това са плоскоклетъчни карциноми, които винаги се оказват вторично в лимфните възли и като цяло произхождат от малки тумори на гърлото (места като сливиците, базата на езика, латералната фарингеална стена, пириформения синус и т.н.).

В такива случаи това, първата стъпка е да огледаме всички потенциални места, от които този тумор потенциално може да е дошил. Това се прави основно по два начина:

ПЕТ

Първото в дневшно време е да се направи ПЕТ скенер и да се потърси с него малко първично огнище в областта на главата и шията. ПЕТ също така позволява да се прецени дали въвлечния лимфен възел е единствен или има и други, има ли такива от другата страна на врата и дали има далечни метастази или потенцилано други тумори. Резултатите от ПЕТ-а могат да помогнат и при панедоскопията след това.

Панендоскопия

Вторият е т.н. панендоскопия с насочени биопсии. Панендоскопията представлява преглед с флексибилен ендоскоп на гърлото, носа и гълтача. Често това се прави под обща анестезия и се вземат биопсии от различните потенциални места – назофарингса, стените на фарингса, базата на езика, прави се тонзилектомия и т.н. дори ако няма нищо което да изглежда различно от нормалното.

Макар и рядко лекарите не успават да намерят първичния тумор. Той често е много малък, а понякога имунната система вече се е справила с него и единствения знак за неговото някогашно съществуване е увеличения лимфен възел на шията. Едва след като сме направили тези изследвания и не сме намерили първичния тумор, можем да наречем случая „тумор на глава и шия с неизвестно първично огнище“.

Лечение

Основният лимфен възел обикновено вече е премахнат с бипсията. Внимателното хистологично изследване е следваща стъпка. Огромата част от тези тумори са плоскоклетъчни карциноми (ако тази диагноза не се подвърди под микроскоп, а се окаже че става дума за лимформ или сарком, това не е обект на тази дискусия). Основният фактор е р16. За ролята на р16 при рака на глава и шия прочетете тук.

Туморите, които са р16 позитивни се лекуват без по-нататъчна операция, а директно с комбинирана химиолъчетерапия или лъчетерапия с Ербитукс, както е описано с останалата част на този раздел. Облъчва се врата, обикновено само засегнатата страна, както и потенциалните места, от които обикновено тези тумори метастазират в лимфните възли – назофарингс, сливици, база на езика, латерална фарингелна стена, пириформен синус и т.н.

Туморите, които са р16 негативни изискват още една хирургическа стъпка. Това е така наречената дисекция на шийните лимфни възли. Макар че биопсията на лимфния възел често го е премахнала напълно, необходимо е да се направи по-голяма операция, при която се премахват и меките тъкани, които съдържат лимфни възли от същата страна на врата. След това се дава и лъчетерапия с или без химиотерапия в зависимост от конкретната ситуация. Логиката на лъчетерапията е същата както и в горния параграф.

Ненамирането на първичния тумор е често разочароващо за пациентите, но всъщност това е добра новина. Това, че не можем да намерим първично тумор означава, че се налага да разботи с нещо, което е микроскопично и което е много по-лесно да бъде излекувано с умерени дози лъчетерапия. Резултатите като правило са отлични, над 90% от пациентите са напълно излекувани.

Д-р Николай Недев, завеждащ клиниката по лъчетерапия в Аджибадем Сити Клиник Младост

За автора - Д-р Николай Недев:

Д-р Николай Недев е водещ онколог, специалист по радиационна онкология и лъчетерапия. Има широки интереси във областта на модерната лъчетерапия, онкология и стереотактичната радиохирургия. Голяма част от богатия си опит е натрупал в чужбина. Д-р Недев е развил първата програма с модулиране на дозата /IMRT/ в Нова Зеландия, където 14 години оглавява едно от отделенията по радиационна онкология. От 2017 г. отново практикува в България като началник на отделението по лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, Онкологичен център.
 

%d bloggers like this: