HPV / p16 и рака на орофаринкса

През последните 15 години установихме, че има една значителна група пациенти с рак на орофаринкса, която има много по-добра прогноза от останалите пациенти с подобен рак, особено когато бъде лекувана с химиолъчетерапия. Орофаринкс е сборно понятие, включващо няколко структури – базата на езика (не и предните две трети), сливиците, мекото небце и страничната и задната срена на гълтача. Докато класическите тумори на главата и шията типично се развиват при възрастни мъже, които са пушачи, този сравнително нов тип рак се забелязва при млади хора, обикновено непушачи, с еднаква честота при мъже и жени. Често са въвлечени и лимфни възли, някои от които могат да са със значителен размер и некротичен център.

Вирус

С времето стана ясно, че раковият процес в тези случаи е движен от вирус, който медицината добре познава от случаите на рак на шийката на матката – Human Papilloma Virus (HPV), човешкия папиломен вирус. Директното откриване на вирусна инфекция изисква специализирана апаратура и е сравнително скъпо изследване; затова в клиничната практика се ползва заместител – една молекула в туморните клетки, която е продукт на вирусната инфекция и се нарича р16. Тя се открива чрез специално микроскопско оцветяване на материала от биопсията на тумора.

Разлика в прогнозите

Прогнозата за р16-позитивните тумори е много по-добра от тази на р16-негативните. Шансът за излекуване с химиолъчетерапия на дори локално напреднали раци на орофаринкса е около 90 %, ако са р16-позитивни, и само 45-55 %, ако не са. Като цяло лъчетерапията със или без химиотерапия е предпочитано лечение за р16-позитивните случаи, докато лечението на р16-негативните тумори, освен химиолъчетерапия, включва често и операция.

Д-р Николай Недев, завеждащ клиниката по лъчетерапия в Аджибадем Сити Клиник Младост

За автора - Д-р Николай Недев:

Д-р Николай Недев е водещ онколог, специалист по радиационна онкология и лъчетерапия. Има широки интереси във областта на модерната лъчетерапия, онкология и стереотактичната радиохирургия. Голяма част от богатия си опит е натрупал в чужбина. Д-р Недев е развил първата програма с модулиране на дозата /IMRT/ в Нова Зеландия, където 14 години оглавява едно от отделенията по радиационна онкология. От 2017 г. отново практикува в България като началник на отделението по лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, Онкологичен център.
 

%d bloggers like this: