Лъчетерапия за рак на орофаринкса – преди да започнем лъчелечението

Какво е орофарингс и подход към заболяването

Орофаринкс е термин, който включва няколко структури като сливиците, базата на езика, стената на гълтача и мекото небце. Туморите на орофаринкса обикновено са плоскоклетъчни карциноми и са предизвикани или от дългогодишно пушене, или от вирус наречен HPV (човешки папиломен вирус). Пациентите се представят с болки в гърлото или с неболезнен лимфен възел в шията. Диагнозата се поставя чрез вземане на малко късче тъкан от първичното огнище в устата или от шийния лимфен възел, и изследването му под микроскоп. Молекула, наречена р16, е показател до голяма степен дали се касае за стандартния (предизвикан от пушене) карцином на орофаринкса или за тумор, причинен от HPV. P16 е позитивен при туморите, резултат на вирусна инфекция; те имат по-добра прогноза.

Стадиране

След като диагнозата бъде установена, следващата стъпка е да се определи доколко е разпространено заболяването – процес, наречен „стадиране“. Това най-лесно се осъществява с ПЕТ скенер на цялото тяло. Много важно е да установим дали лимфните възли от другата страна на шията са въвлечени. Когато става дума за тумор на базата на езика, понякога се налага МРТ (магнитен резонанс) на главата, за се установи дълбочината на инвазия на меките тъкани на езика.

Лечение – общ подход

Стандартното лечение след установяване на диагнозата и стадиране е радикален курс лъчетерапия, обикновено комбинирана с химиотерапия или една от новите таргетни терапии, наречена Цетуксимаб. Преди обаче да пристъпим към самото лечение, е важно да минем през две подготвителни стъпки.

Зъбите

Първата е зъбите да бъдат огледани от зъболекар. Най-общо лъчетерапията уврежда както зъбите в района, който получава висока доза лъчетерапия, така и костта на челюстта. Често след лъчетерапия има остатъчна сухота в устата, която ускорява образуването на кариеси. Всички зъби с инфекция около тях трябва да бъдат извадени преди лъчетерапията, а кариесите да бъдат запълнени (това е особено важно за зъби 5, 6, 7 и 8 – от предкътниците назад). Потенциално лъчетерапията може да доведе до неприятно усложнение, наречено остеорадионекроза на челюстта, за което инфектираните зъби са предразполагащ фактор.

Проблема с храненето

Втората мярка се отнася само за случаите, в които и двете страни на шията трябва да бъдат облъчени. Това води до много тежка лигавична реакция в устата и някои от пациентите престават да се хранят и пият вода. Затова ни е необходим алтернативен начин за хранене на пациента. Един от елегантните начини е да поставим тръба директно в стомаха, която излиза през предната коремна стена. Тази тръба се нарича ПЕГ (перкутанна гастростома). Тя се поставя обикновено от гастроентеролозите чрез специална процедура, направена с гастроскоп. Предпочитаме това да стане преди започване на лъчетерапията, когато пациентът е в добро общо състояние, а не когато истински се налага да я ползваме – в последните две седмици на лъчетерапията и няколко седмици след завършването й.

Подробности за лъчелечението са в отделен постинг.

Д-р Николай Недев, завеждащ клиниката по лъчетерапия в Аджибадем Сити Клиник Младост

За автора - Д-р Николай Недев:

Д-р Николай Недев е водещ онколог, специалист по радиационна онкология и лъчетерапия. Има широки интереси във областта на модерната лъчетерапия, онкология и стереотактичната радиохирургия. Голяма част от богатия си опит е натрупал в чужбина. Д-р Недев е развил първата програма с модулиране на дозата /IMRT/ в Нова Зеландия, където 14 години оглавява едно от отделенията по радиационна онкология. От 2017 г. отново практикува в България като началник на отделението по лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, Онкологичен център.
 

%d bloggers like this: