Лъчетерапия при рак на главата и шията – практически аспекти и странични ефекти

Лъчелечението е един от основните начини за лечение на туморите на главата и шията. То се използва или като самостоятелна терапия (често с химиотерапия – Цисплатина или една от новите таргетни терапии – Цетуксимаб), или след хирургично премахване на тумора. В първия случай това  е основното лечение, а във втория случай цели да унищожи туморните клетки, останали след операцията.

Подготовка на лъчетерапията

Лъчетерапевтичният процес започва с консултация с лекар, на която ще ви бъдат разяснени целта на лечението и конкретния план за действие. Също така ще бъдете запознати със страничните ефекти на предложеното лечение. След преглед при зъболекар и поставяне на гастростома, ако е необходимо, ще бъде направен планиращ КАТ скен. Изготвя се и специална термопластична маска и подложка за шията, които ще държат главата неподвижна по време на сеанса лъчелечение. Тази маска се приготвя непосредствено преди да се направи КАТ скена, чрез който се планира лъчетерапията. Самият компютърно томографски скен (КАТ) е много подобен на скеновете, които се правят за диагноза и стадиране на заболяването, но се извършва в отделението по лъчетерапия като се инжектира венозен контраст. Не могат да се ползват предишни КАТ скенове, тъй като е важно скенът да се направи в позицията, в която ще се проведе лечението.

Докато сте на лъчетерапия

Самата лъчетерапия започва няколко дни до седмица след КАТ скена, ако няма проблеми със зъбите и гастростомата. Ако ще се използва Цетуксимаб, първо се прави една вливка с натоварваща доза на лекарството една седмица преди лъчелечението.

Лъчетерапевтичният сеанс трае 15-20 минути на ден. Лежите под голяма лъчетерпевтична машина, наречена линеен ускорител. Самото лъчение не се усеща, както не се усеща правенето на рентгенова снимка. Лъчите са подобни на тези, с които се правят снимките, но са много по-силни. Те минават под кожата и убиват туморните клетки.

Страничните ефекти, които може да очаквате, зависят от мястото, което се облъчва и дадената доза. Обикновено в първите две седмици на лъчетерапията няма особени проблеми. Може да се почувствате малко по-уморени или да усетите промяна във вкуса.

След около 2 седмици се появява болка в облъчваното място, възможно е да се появят афти, разязвяване на лигавицата и зачервяване на кожата. Вкусът постепенно изчезва и храната се усеща напълно безвкусна. Често количеството слюнка в устата се променя, обикновено устата става по-суха и се покрива с трудни за отстраняване налепи – комбинация на гъста слюнка и отлющени лигавични клетки. За облекчаване на проблема е важно да се изпълняват инструкциите на лекаря за грижа за устата (редовни промивки с разтвор на сода за хляб). Храненето през устата е важно да продължи, дори в случаите когато основната част от него става чрез гастростомата. Това цели поддържане на еластичността на гълтателните мускули. Цетуксимаб причинява освен кожна реакция и лигавична реакция, която може да е по-разпространена, отколкото е облъчвания район. Това е нормално и отшумява с времето.

Последните 2 седмици от лъчетерапията са най-трудните. Устата става много болезнена, вкусът изчезва, приемът на храна намалява и се губи тегло. Може да се наложи специфична терапия за болките и хранене през гастростомата. Всеки случай е индивидуален и тежестта на лъчевата реакция зависи от това как и какво се облъчва. Независимо от трудните седмици, можем да завършим лечението на всеки пациент в днешно време с модерните лъчетерапевтични техники и поддържаща терапия.

Лекарства давани заедно с лъчетерапията

Химиотерапията или Цетуксимаб се дават под формата на венозна инфузия веднъж седмично като при Цетуксимаба се започва една седмица преди началото на лъчетерапията. Кръвните показатели се следят поне веднъж седмично.

Лъчелечението на тумори на глава и шия е едно от най-сложните и токсични в лъчетерапията, но направено професионално, то има голям шанс да контролира не само тумори в ранни стадии, но и напреднали такива.

Д-р Николай Недев, завеждащ клиниката по лъчетерапия в Аджибадем Сити Клиник Младост

За автора - Д-р Николай Недев:

Д-р Николай Недев е водещ онколог, специалист по радиационна онкология и лъчетерапия. Има широки интереси във областта на модерната лъчетерапия, онкология и стереотактичната радиохирургия. Голяма част от богатия си опит е натрупал в чужбина. Д-р Недев е развил първата програма с модулиране на дозата /IMRT/ в Нова Зеландия, където 14 години оглавява едно от отделенията по радиационна онкология. От 2017 г. отново практикува в България като началник на отделението по лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, Онкологичен център.
 

%d bloggers like this: