Какво е стереотактична радиохирургия и какво е нейното място в онкологията

Лъчетерапия и Стереотактична Радиохирургия

Класическата фракционирана лъчетерапия се основава на факта, че има малки разлики в способността на туморните клетки и нормалните тъкани да се възстановят след единична доза облъчване. Тези разлики трябва да се “усилят” чрез даването на сравнително ниски дози лъчелечение всеки ден за период от 4 до 8 седмици. По такъв начин се убиват много повече туморни клетки, отколкото клетки на нормалните тъкани.

Основни положения

При радиохирургията се използват изключително високи дози лъчелечение в един единствен ден. Такива дози лъчетерапия унищожават тумора много по-ефективно, отколкото малките дози на класическата лъчетерапия. За съжаление, същото се отнася и за нормалните клетки около тумора. Затова тези големи дози са възможни само ако туморът може да се отдели много добре от останалите тъкани и ако вътре в самия тумор няма нормален орган (например важен нерв или кръвоносен съд). Необходима е също така изключително прецизна медицинска апаратура, която да установи точно докъде се простира тумора и която да насочи рентгеновите лъчи с точност под един милиметър.

От лъчетерапия на мозъчни тумори към такива в тялото

Използването на радиохирургия започна първоначално при лечение на някои мозъчни тумори и мозъчни метастази. С времето обаче този подход започна да се използва и при добре отграничени тумори на вътрешните органи. Докато единичните фракции лъчетерапия изглежда да работят много добре в мозъка, в тялото тази висока доза лъчетерапия често се налага да се раздели на няколко по-малки фракции и за този тип лъчетерапия се въведе термина “стереотактична лъчетерапия”.

Машините

Стереотактичната радиохирургия и радиотерапия могат да се проведат на различни машини – някои от тях имат имена като “кибер нож”, “гама нож” или “ТруБийм sTX”. Макар че различните машини са различни като конструкция, в края на краищата основната им роля е една и съща – да доставят изключително висока доза лъчетерапия в ограничена зона на тялото с голяма точност. Отделението по лъчетерапия и радиохирургия на Аджибадем Сити Клиник – Младост разполага с линеен ускорител на фирмата Вариан, TruBeam sTX със специализиран колиматор за стереотактична радиохирургия, възможност за подобни на СТ образи преди лъчетерапията и роботизирана маса, позволяваща милиметрови корекции преди всяка фракция лечение.

Основни индикации

В момента стереотактичната радиохирургия и стереотактичната радиотерапия се използват при лечение на мозъчни метастази, малки тумори на белия дроб и белодробни метастази, чернодробни метастази, тумори в надбъбреците, панкреаса, костите и лимфните възли. Както се вижда от изброените индикации, става дума за сравнително малки тумори, които са единични. Лекуването само на една метастаза, когато има множество други, няма особен онкологичен смисъл. За лечение в отделните случаи ще има отделни постове.

“Ножoвете” не режат и това не е “операция”

И накрая – стереотактичната радиохирургия не е операция. Няма елемент на изрязване и отстраняване на тумора по физически начин, а чрез много висока доза локализирана лъчетерапия.

Д-р Николай Недев, завеждащ клиниката по лъчетерапия в Аджибадем Сити Клиник Младост

За автора - Д-р Николай Недев:

Д-р Николай Недев е водещ онколог, специалист по радиационна онкология и лъчетерапия. Има широки интереси във областта на модерната лъчетерапия, онкология и стереотактичната радиохирургия. Голяма част от богатия си опит е натрупал в чужбина. Д-р Недев е развил първата програма с модулиране на дозата /IMRT/ в Нова Зеландия, където 14 години оглавява едно от отделенията по радиационна онкология. От 2017 г. отново практикува в България като началник на отделението по лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, Онкологичен център.
 

%d bloggers like this: