Стереотактична радиохирургия (СРХ) за мозъчни метастази

Диагнозата на метастази в мозъка е една от най-стресиращите новини, която можете да чуете от онколога си. До неотдавна това беше краят на пътя при лечение на огромния брой ракови заболявания. Пациентът получаваше понякога 10 дневен курс палиативна лъчетерапия на целия мозък и беше изпращан вкъщи. В зависимост от конкретния вид рак, шансът за отговор на лъчетерапията варираше между 10 и 30%, общото състояние бързо се влошаваше след лъчетерапията и често пациентът нямаше шанс да види лекаря си отново.

Стереотактичната радиохирургия промени всичко това.

От една страна тя позволи в голям брой от случаите да се премахне облъчването на целия мозък, което понякога увреждаше значително менталното състояние на пациента. От друга страна позволи да се дадат много по-високи дози в една или няколко фракции на метастазата.

Какво представлява стереотактичната радиохирургия от гледна точка на пациента?

Макар че съдържа думата “хирургия”, няма никаква операция. Просто много високите дози лъчелечение унищожават тумора по начин, подобен на изрязването му. Прилича до голяма степен на стандартната лъчетерапия. Изготвя се специална термопластичния маска за главата, ролята на която е да държи главата абсолютно неподвижна. Стереотактичното лечение е много прецизно и изместване на главата с няколко милиметра може да доведе до изпускане на част от метастазата. Дори най-клаустрофобичните пациенти могат да я понесат. С маската се прави компютърна томография на мозъка, обикновено с инжектиране на контрастно вещество във вената.

Няколко дни след това започва самата терапия

Обикновено се дават между една и пет фракции лъчетерапия. Те са с много по-висока доза от стандартните и са много по-фокусирани. Пациентите могат да имат малко главоболие и повечето от тях ще са на лекарство, наречено Дексаметазон. Дексаметазонът предотвратява оток на мозъка около облъчваната метастаза. Възможно е да се облъчат до около 10 отделни метастази в една и съща сесия.

Подход при множествени метастази.

Ако има повече от 10 метастази, стереотактичната радиохирургия също е технически възможна, но при истински множествени метастази тя бързо губи онкологичния си смисъл и се налага да се използва по-стария подход с целомозъчно облъчване. Ако някоя от множествените мозъчни метастази е значително по-голяма от другите, тя може да получи по-висока доза отколкото околния мозък. Това е една модификация на класическото целомозъчно облъчване, която го прави много по-ефективно, особено когато сред сравнително многото малки метастази има няколко значително по-големи. Колкото е по-голяма метастазата, толкова по-висока доза лъчетерапия е необходима за контролирането ѝ.

Ролята на стереотактичната радиохирургия в съвременното лечение на туморите

Освен че стереотакчната радиохирургия е много по-ефективна в контролирането на мозъчните метастази тя има и общо онкологично значение. СРХ позволява да се контролират сравнително бързо новопоявили се мозъчни метастази и пациентът да продължи с основното лечение (химиотерапия, таргетна или имунотерапия). Преди въвеждането на СРХ намирането на мозъчни метастази водеше до прекратяването на всякакво лечение. По такъв начин СРХ има общо онкологично значение, много по-широко от непосредственото лечение на мозъчната метастаза. Като цяло нито химиотерапията, нито таргетна или имунотерапията проникват особено добре в мозъка и не е необичайно пациент с много добър отговор на чернодробни или белодробни метастази да развие бързо растящи мозъчни метастази. Просто мозъкът не пропусна субстанции, които смята за токсични и туморните клетки се “крият” в него.

Отделението по Лъчетерапия и стереотактична радиохирургия на Аджибадем Сити Клиник – Младост разполага с най-модерната апаратура за стереотактична радиохирургия както и с лекарската експертиза за приложението на СРХ.

Освен че стереотактичната радиохирургия е много по-ефективна в контролирането на мозъчните метастази, тя има и общоонкологично значение. СРХ позволява да се контролират сравнително бързо новопоявили се мозъчни метастази и пациентът да продължи с основното лечение (химиотерапия, таргетна или имунотерапия). Преди въвеждането на СРХ намирането на мозъчни метастази водеше до прекратяването на всякакво лечение. По такъв начин СРХ има общоонкологично значение, много по-широко от непосредственото лечение на мозъчната метастаза. Като цяло, нито химиотерапията, нито таргетната или имунотерапията проникват особено добре в мозъка и не е необичайно пациент с много добър отговор на чернодробни или белодробни метастази да развие бързо растящи мозъчни метастази. Просто мозъкът не пропусна субстанции, които смята за токсични и туморните клетки се “крият” в него.

Отделението по Лъчетерапия и стереотактична радиохирургия на Аджибадем Сити Клиник – Младост разполага с най-модерната апаратура за стереотактична радиохирургия, както и с лекарската експертиза за приложението на СРХ.

Д-р Николай Недев, завеждащ клиниката по лъчетерапия в Аджибадем Сити Клиник Младост

За автора - Д-р Николай Недев:

Д-р Николай Недев е водещ онколог, специалист по радиационна онкология и лъчетерапия. Има широки интереси във областта на модерната лъчетерапия, онкология и стереотактичната радиохирургия. Голяма част от богатия си опит е натрупал в чужбина. Д-р Недев е развил първата програма с модулиране на дозата /IMRT/ в Нова Зеландия, където 14 години оглавява едно от отделенията по радиационна онкология. От 2017 г. отново практикува в България като началник на отделението по лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, Онкологичен център.
 

%d bloggers like this: