Стереотактична радиохирургия за чернодробни метастази

Проблемът

Една от индикациите за стереотактична радиохирургия са чернодробните метастази. Най-чест кандидат са метастазите от рак на дебелото черво. Те имат склонността да са единични или малко на брой, като цяло са по-големи и са добре отграничени от околната чернодробна тъкан. Класическото оперативно отстраняване на чернодробната метастаза си остава златен стандарт. За съжаление, операцията не винаги е възможна поради технически или пациентски фактори. И тук е мястото на стереотактичната радиохирургия (СБРТ).

Предизвикателства

Няколко са техническите предизвикателства при СБРТ за чернодробни метастази. На първо място това е фактът, че черният дроб се движи при дишане. Тъй като СБРТ използва много малки осигурителни линии, туморът може да влиза и да излиза при дишане от областта, която облъчваме. Ето защо е необходимо да спрем дихателните движения със специално устройство, което притиска горната част на корема. Пациентът може да продължи да диша с гърдите си.

Вторият потенциален проблем се състои в това, че метастазата – или по скоро нейните граници – трябва да бъде намерена с голяма точност на СТ скена, който се прави преди лъчетерапията. За това е необходимо инжектиране на контрастна материя и скениране след определено време.

Друг потенциален проблем е близостта на съседни кухи органи (стомах, черва, жлъчен мехур). Те са много чуствителни към големите дози лъчетерапия и често дозата в периферията на метастазата трябва да се ограничи, за да не бъдат увредени.

Последният и един от най-големите проблеми се състои в това, че заедно с метастазата се унищожава и част от здравия черен дроб. След радиохирургията трябва да остане достатъчно функциониращ черен дроб, за да може пациентът да продължи живота си. Това е истински проблем, когато трябва да се облъчат 3 или 4 метастази едновременно.

Изпълнение на стереотактичната радиохирургия

Има много схеми на лечение; тази, която използвам, се състои от 5 фракции, дадени през ден. Пациентът идва до отделението, прекарва известно време под линейния ускорител с компресия на корема. През това време се прави нещо като СТ скен (cone beam CT), за да се установи точно позицията на черния дроб, и се дава фракцията лъчетерапия. Като цяло няма странични ефекти при добре планирана стереотактична лъчетерапия.

Проследяване

Ефектът на лъчетерапията върху чернодробната метастаза може да бъде преценен с ПЕТ скенер 3 месеца след приключване на лечението.

Д-р Николай Недев, завеждащ клиниката по лъчетерапия в Аджибадем Сити Клиник Младост

За автора - Д-р Николай Недев:

Д-р Николай Недев е водещ онколог, специалист по радиационна онкология и лъчетерапия. Има широки интереси във областта на модерната лъчетерапия, онкология и стереотактичната радиохирургия. Голяма част от богатия си опит е натрупал в чужбина. Д-р Недев е развил първата програма с модулиране на дозата /IMRT/ в Нова Зеландия, където 14 години оглавява едно от отделенията по радиационна онкология. От 2017 г. отново практикува в България като началник на отделението по лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, Онкологичен център.
 

%d bloggers like this: