Лъчетерапия за рак на тялото на матката

Ракът на матката трябва да бъде разграничен от този на маточната шийка. Тези два рака са много различни и се лекуват по различен начин. Този постинг се отнася само до рака на маточното тяло (а не на шийката). Той засяга само най-честия вид рак на матката, наречен ендометриален аденокарцином; съществуват и други по-редки видoве рак, които имат различно лечение.

В общия случай ракът на матката се проявява с кървене след менопаузата (то никога не е нормално) и това завежда жените при гинеколог. Последва биопсия на ендометриума. След установяването на раково образувание би следвало да се направи магнитно резонансно изследване на таза (МРТ) и стадиране на корема и белия дроб (КТ скен). Предоперативното МРТ е много важно, защото до голяма степен определя размера на последващата операция – ако ракът изглежда повърхностен на МРТ, не е необходимо да се прави дисекция на лимфните възли, но ако инфилтрацията в стената на матката е дълбока, то дисекцията на тазовите лимфни възли е важна част от оперативното лечние.

След операцията няколко хистологични фактора определят какво допълнително (адювантно) лечение ще бъде предложено. При рака на ендометриума има два основни проблема, които се опитваме да предотвратим:

  1. Да се избегне рецидив в тазовите лимфни възли. Рискът за такъв рецидив до голяма степен се определя от следните показатели:
    1. колко дълбоко е инфилтрирал ракът стената на матката (инфилтрация на външната половина на стената – стадий Т1в е неблагоприятен фактор в това отношение).
    2. доколко туморните клетки се различават от нормалните клетки на матката (степен на малигненост).
    3. наличието на инвазия на малките лимфни и кръвоносни съдове.
  2. Да предотвратим рецидив във влагалището. При вагиналното кървене, туморни клетки могат да се откъснат и установят във влагалището.

Кои жени имат висок риск от рецидив в пелвичните лимфни възли? Най-общо тези с дълбока инфилтрация на маточната стена (повече от 1/2 от дебелината), при които по една или друга причина не е направена хирургична дисекция на тазовите лимфни възли. Този риск се намалява с курс перкутанна лъчетерапия. Курсът е около 5 седмици (от понеделник до петък), сесията е около 15 минути. Перкутанното лъчелечение обикновено облъчва и горната трета на влагалището. Изключително рядко може да се наложи комбинация с химиотерапия (при високорискови тумори) или брахитерапия (виж по-долу).

Страничните ефекти на лечението включват: обща уморяемост, понякога диария и парене при уриниране, в редки случаи изгаряне на кожата. Модерните лъчетерапевтични техники са свели тези проблеми до минимум.

Кои жени имат висок риск от рецидив във влагалището? Почти всички, освен най-ранните случаи на ендометриален рак. Този риск се намалява с вагинална брахитерапия. Вагиналната брахитерапия се осъществява с вкарването на пластмасов цилиндър във влагалището, в който се поставя за кратък период от време радиоактивен източник, облъчващ повърхността на горната част на влагалището. Процедурата трае 15-20 мин. и е напълно безболезнена. Курсът лечение се състои от 3 сесии. На практика няма странични ефекти. Лъчелечението с брахитерапия не достига пелвичните лимфни възли и затова е важно те да бъдат стадирани с МРТ и ако се наложи – с последваща хирургична дисекция. Като цяло се избягва комбинацията на перкутанно лъчелечение с брахитерапия, тъй като честотата на страничните ефекти се увеличава драматично.

И перкутанното лечение, и брахитерапията се понасят много добре. Макар че двата вида терапия подобряват локалния контрол на заболяването в таза, те не премахват риска от далечни метастази. Този риск е сравнително нисък, но такива метастази все пак се развиват в малък процент от случаите.

Пълният текст на най-новите препоръки на ASTRO за лъчелелечение след операция при рака на ендометриума са тук.

Д-р Николай Недев, завеждащ клиниката по лъчетерапия в Аджибадем Сити Клиник Младост

За автора - Д-р Николай Недев:

Д-р Николай Недев е водещ онколог, специалист по радиационна онкология и лъчетерапия. Има широки интереси във областта на модерната лъчетерапия, онкология и стереотактичната радиохирургия. Голяма част от богатия си опит е натрупал в чужбина. Д-р Недев е развил първата програма с модулиране на дозата /IMRT/ в Нова Зеландия, където 14 години оглавява едно от отделенията по радиационна онкология. От 2017 г. отново практикува в България като началник на отделението по лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, Онкологичен център.
 

%d bloggers like this: