Лъчелечение след лампектомия или квадрантектомия

Адювантната лъчетерапия винаги е била интегрална част от органосъхраняващото лечение на рак на гърдата. Какво целим с лъчетерапията след лампектомия или квадрантектомия? Целим намаляването на риска за локален рецидив. Без лъчелечение този риск е около 25-30%. Адювантното лъчелечение го намалява до 3-5%. Има идея, че лъчетерапията подобрява и общата преживяемост, но данните за това са индиректни и донякъде непотвърдени. Най-общо, лъчетерапията е цената, която жената плаща, за да запази гърдата си от мастектомия (когато това е възможно). В огромния брой случаи мастектомията няма предимства пред лампектомия, последвана от лъчетерапия.

Като цяло, лъчелечението се понася много добре. Очакваните странични реакции включват:

  1. обща уморяемост
  2. радиационен дерматит (подобен на леко изгаряне от слънцето)
  3. лек оток на гърдата
  4. леки болки в гърдата

В дългосрочен план са описани:

  1. персистиращ локализиран лимфедем (оток на гръдната стена/ гърдата на места)
  2. фрактури на ребра (на практика не се случват с модерните техники за лъчетерапия)
  3. атрофия на кожата, понякога с телеангиектазии
  4. асимптоматична фиброза на белия дроб в лъчетерапевтичното поле
  5. при левостранни тумори има малък шанс от сърдечни увреждания; модерните техники на лъчелечение с контрол на дишането са минимизирали този риск
  6. лимфедем на ръката (оток на ръката) – много рядък в днешно време; може да бъде провокиран от лъчетерапията, само ако надключичната ямка е облъчвана в допълнение на гърдата
Д-р Николай Недев, завеждащ клиниката по лъчетерапия в Аджибадем Сити Клиник Младост

За автора - Д-р Николай Недев:

Д-р Николай Недев е водещ онколог, специалист по радиационна онкология и лъчетерапия. Има широки интереси във областта на модерната лъчетерапия, онкология и стереотактичната радиохирургия. Голяма част от богатия си опит е натрупал в чужбина. Д-р Недев е развил първата програма с модулиране на дозата /IMRT/ в Нова Зеландия, където 14 години оглавява едно от отделенията по радиационна онкология. От 2017 г. отново практикува в България като началник на отделението по лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, Онкологичен център.
 

%d bloggers like this: