Лъчелечение след мастектомия при рак на гърдата

Какво целим с лъчелечение след мастектомия при рака на гърдата? Основната цел е да предотвратим рецидив на гръдната стена. Следователно, рискът за рецидив трябва да е достатъчно висок, за да оправдае използването на лъчетерапия. Затова и не всички пациенти са истински показани за лъчелечение след мастектомия. Втората цел е да подобрим общата преживяемост на пациента – отново, не всеки рецидив води по понижаване на преживяемостта. Много от тези рецидиви могат да бъдат хирургично отстранени и ако това се направи успешно, то няма да повлияе преживяемостта. Отново – ракът трябва да е с достатъчно висок риск, за да има какво да подобрим с лъчетерапията.

Препоръките на ASTRO (Американската асоциация по радиационна онкология) за адювантното лъчелечение след мастектомия включват две абсолютни индикации и няколко относителни индикации. Абсолютните индикации са:

 1. Т3/4 тумор (над 5см или с фиксация към гръдна стена или кожа) и/или
 2. Четири и повече въвлечени лимфни възли в аксилата.

Релативните индикации включват също така констелацията на хистологични фактори като: намирането на дори един въвлечен лимфен възел, лимфоваскуларна инфилтрация, мултицентров или мултифокален тумор, тесни или позитивни резекционни линии.

Като цяло, лъчелечението се понася много добре. Очакваните странични реакции включват:

 1. обща уморяемост;
 2. радиационен дерматит (подобен на леко изгаряне от слънцето);
 3. лек оток на гръдната стена;
 4. леки болки в гръдната стена;

В дългосрочен план са описани:

 1. персистиращ локализиран лимфедем (оток на гръдната стена на места);
 2. фрактури на ребра (на практика не се случват с модерните техники за лъчетерапия);
 3. атрофия на кожата, понякога с телеангиектазии;
 4. асимптоматична фиброза на белия дроб в лъчетерапевтичното поле;
 5. при левостранни тумори има малък риск от сърдечни увреждания; модерните техники на лъчелечение с контрол на дишането са минимизирали този риск;
 6. лимфедем на ръката (оток на ръката) – много рядък в днешно време; може да бъде провокиран, само ако надключичната ямка е облъчвана също в допълнение към гръдната стена;

Д-р Николай Недев, завеждащ клиниката по лъчетерапия в Аджибадем Сити Клиник Младост

За автора - Д-р Николай Недев:

Д-р Николай Недев е водещ онколог, специалист по радиационна онкология и лъчетерапия. Има широки интереси във областта на модерната лъчетерапия, онкология и стереотактичната радиохирургия. Голяма част от богатия си опит е натрупал в чужбина. Д-р Недев е развил първата програма с модулиране на дозата /IMRT/ в Нова Зеландия, където 14 години оглавява едно от отделенията по радиационна онкология. От 2017 г. отново практикува в България като началник на отделението по лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, Онкологичен център.
 

%d bloggers like this: