Неинфилтративни тумори на гърдата (DCIS и LCIS)

Ракът на гърдата има една предмалигнена форма наречена DCIS, или ductal carcinoma in situ (дуктален карцином ин ситу). Клетките на това образувание имат всички характеристики на туморни клетки при рак на гърдата. Това, което отличава DCIS от класическия рак на гърдата, е фактът, че клетките не инфилтрират през базалния слой на каналчетата на гърдата. Тоест, карциномът се развива изцяло в каналчетата. Инфилтрацията в стената на каналчето дава достъп на туморните клетки до лимфатичните канали и кръвоносните съдове като по такъв начин ракът потенциално може да се разпространи на други места. Липсата на инфилтрация прави новообразуванието предраково, а не истински рак. Важно е DCIS да се лекува, тъй като ако му се даде достатъчно време, той ще се превърне в инфилтративен рак на гърдата. Не всички инфилтративни карциноми на гърдата произхождат от DCIS, но има една сравнително голяма група, при която намираме значителни останки от DCIS около инфилтративния рак, което ни подсказва, че в този случай е имало предраково заболяване, което с времето се е превърнало в инфилтративен рак.

Като цяло тези образувания се лекуват с изрязване – лампектомия или в редки случаи, когато процесът е много дифузен и обхваща цялата гърда, с мастектомия. Ако е направена само лампектомия, трябва да се проверят внимателно резекционните линии (изрязаната здрава тъкан около туморчето). Ако няма DCIS, достигащ до резекционните линии, тогава стандартното лечение включва следоперативна лъчетерапия. Тя е същата, каквато се прави и при инвазивен рак на гърдата.

Има една подгрупа пациенти, при които се намира малък и нискостепенен DCIS, който, ако бъде изрязан с негативни хирургични линии, може да се остави без следоперативна лъчетерапия. Тази подгрупа пациенти е сравнително малка, така че повечето гърди след лампектомия трябва да бъдат облъчени. Като правило, лимфните възли в подмишницата не би следвало да са въвлечени. Но когато имаме голяма бучка DCIS, винаги е възможно в определени райони да има инфилтрация на базалната мембрана, която да не бъде видяна при стандартно хистологично изследване. Ето защо понякога лампектомията е придружена с биопсия на сентинелен лимфен възел (което, за съжаление, се прави рядко в България) или аксиларна дисекция, обикновено при големи дифузни форми на DCIS.

Папиларният карцином in situ е форма на DCIS, при която неинфилтративният рак се развива в малка киста на гърдата. Това е един от малкото случаи, в който жените могат да имат кървене от зърното. Лечението е същото като при DCIS. Прогнозата на двете форми на DCIS остава отлична; с правилно лечение жените като цяло не развиват нито рецидиви в гърдата, нито метастази.

Освен DCIS, понякога се намира и една друга предмалигнена форма на in situ карцином, наречен лобуларен карцином ин ситу или LCIS. За разлика от DCIS, LCIS не е самостоятелно заболяване, а се счита за белег на нестабилна тъкан на гръдната жлеза. Намирането на LCIS налага внимателно проследяване на пациентката, тъй като бъдещо развитие на истински инфилтративни карциноми на гърдата е възможно както в засегнатата, така и в другата гърда. Докато е изключително важно да се постигнат негативни резекционни линии при DCIS, то това не е необходимо при LCIS. С други думи, следоперативно малко количество LCIS може да остане в гърдата, тъй като LCIS не се смята за истински тумор.

Д-р Николай Недев, завеждащ клиниката по лъчетерапия в Аджибадем Сити Клиник Младост

За автора - Д-р Николай Недев:

Д-р Николай Недев е водещ онколог, специалист по радиационна онкология и лъчетерапия. Има широки интереси във областта на модерната лъчетерапия, онкология и стереотактичната радиохирургия. Голяма част от богатия си опит е натрупал в чужбина. Д-р Недев е развил първата програма с модулиране на дозата /IMRT/ в Нова Зеландия, където 14 години оглавява едно от отделенията по радиационна онкология. От 2017 г. отново практикува в България като началник на отделението по лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, Онкологичен център.
 

1 thought on “Неинфилтративни тумори на гърдата (DCIS и LCIS)”

  1. Мая Георгиева

    Благодаря Ви за всичко, което направихте за мен!

Comments are closed.

%d bloggers like this: