Следоперативна лъчетерапия – каква е ролята на хормоналното лечение

След радикално отстраняване на простатата, когато пациентът ще се нуждае от следоперативна лъчетерапия често се задава въпросът дали трябва да се даде и хормонално лечение заедно с лъчетерапията. 

При пациенти, при които простатата не е премахната изглежда комбинацията на лъчетерапия с хормонално лечение води до повече излекувани пациенти, ако ракът не е съвсем нисък риск. Ако ракът е много нисък риск, тогава резултатите от лъчетерапия са много добри и без хормонално лечение. Смята се че хормоналното лечение прави клетките на рака на простатата по-чувствителни на лъчетерапия. Някак си естествено тази логика се пренася и при пациентите, които вече са оперирани.

При оперирана простата, това, което се опитваме да унищожим с лъчетерапия са останали единични клетки или малки групи ракова клетки. Потенциалното очувствяване на рака на практика няма особено значение, защото лъчетерапията е изключително ефективна при единични клетки. Това, за което бихме започнали хормоналната терапия е ефекта ѝ върху малки метастази, които все още не виждаме, но предполагаме, че може да има на други места в тялото. Ето защо хормонално лечение в допълнение на лъчетерапията има някакъв смисъл само за тумори, които са много агресивни. Тази агресивност обикновено се проявява с множество позитивни хирургични линии, въвлечени тазови лимфни възли или висок ПСА (над 0.7 след операцията). С други думи – започването на хормонално лечение заедно с лъчетерапия е на практика започване на системна терапия, а не просто очувствяване на потенциално останали ракови клетки след операцията.

Ако тази комбинация на лъчетерапия с хормонално лечение ще се използва, то продължителността на хормоналното лечение обикновено варира от 6 до 24 месеца . Ако пациентът междувременно развие метастази, тогава както целите на терапията и онкологичния подход се променят и пациентът обикновено остава доживотно на хормонална терапия.

Като цяло аз препоръчвам хормони заедно с лъчетерапията следопративно за 6 до 24 месеца, ако:

1. Имаме множествени позитивни хирургични линии,

2. Има въвлечени лимфни възли или

3. ПСА спед операцията и преди лъчетерапията е повече от 0.2 (като при ПСА от 0.7 индикациите за хормонално лечение са много по-силни).

Продължителността на хормоналното лечение е 6 до 24 месеца.

Тези препоръка са базирани на резултатите на няколко клинични проучвания: RTOG 96-01; RADICALS-HD; GETUG-AFU 16 и съвпадат с препоръките на ЕСМО и с тези на АСТРО (АСТРО използва ПСА от 0.2 преди лъчетерапията, но прави уговорката, че хормоналното лечение не е безобидно и може да бъде препоръчано само след внимателно обсъждане на потенциалните ползи с странични ефекти с пациента).

Д-р Николай Недев, завеждащ клиниката по лъчетерапия в Аджибадем Сити Клиник Младост

За автора - Д-р Николай Недев:

Д-р Николай Недев е водещ онколог, специалист по радиационна онкология и лъчетерапия. Има широки интереси във областта на модерната лъчетерапия, онкология и стереотактичната радиохирургия. Голяма част от богатия си опит е натрупал в чужбина. Д-р Недев е развил първата програма с модулиране на дозата /IMRT/ в Нова Зеландия, където 14 години оглавява едно от отделенията по радиационна онкология. От 2017 г. отново практикува в България като началник на отделението по лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, Онкологичен център.
 

%d bloggers like this: