Space OAR и лъчетерапия на простатата

Един от основните проблеми при лъчетерапия за рак на простатата е дозата, която ректума би получил по време на облъчването. Това се отнася и за перкутанното лъчелечение, както и за брахитерапията. На практика истински разстояние между ректума и простата няма, тях ги отделя само тънка фасция с дебелината на лист хартия. Това което усложната ситуацията допълнителни е факта, че туморите на простатата като правило са в задната ѝ част и граничат с правото черво. Ето защо е много трудно, дори с най-модерните техники, да изолираме ректума от простатата, когато тя трябва да бъде облъчена.

Един от новите подходи, насочени към минимизиране и елиминиране на този проблем е да създадем изкуствено пространство между простатата и ректума, което да остане там за периода на лъчетерапията и след това да се възстановим нормалната анатомия на тазовите органи.

Съществува техника начена SpaceOAR* , при която първоначално се инжектира малко количество физиологичен разтвор, което да раздели простатата от ректума. В така създаденото изкуствено пространство след това се инжектира течност, която образува желеобразна субстанция, която остава на мястото 3-4 месеца. След този период тялото я абсорбира и всичко се връща по местата си. Това временно пространство от около 1см обаче осигурява възможността да се проведе лъчетерапията за рак на простатата, като при това ректума е напълно изключен от облъчването. Всичко това води до значително по-малко остри и късни реакции на лъчетерапията.

Процедурата по поставянето на SpaceOAR се извършва под локален анестетик и дискомфорта за пациентът е минимален. Необходимо е да се следи позицията на инжектираните течности с голяма точност с помощта на ултразвук. Самата процедура отнема около 30 мин и е рутинно налична, както за пациенти на моето отделение по лъчетерапия, така и за пациенти, които ще проведат лъчетерапията си в друга болница. Засега процедурата не се поема от Здравната Каса (това може да се промени в бъдеще).

Д-р Камен Недев от Отделението по Лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник – Младост е единствения лекар на Балканите официално сертифициран от фирмата производител на SpaceOAR.

*SpaceOAR – space (разстояние) OAR (organs at risk)

Д-р Николай Недев, завеждащ клиниката по лъчетерапия в Аджибадем Сити Клиник Младост

За автора - Д-р Николай Недев:

Д-р Николай Недев е водещ онколог, специалист по радиационна онкология и лъчетерапия. Има широки интереси във областта на модерната лъчетерапия, онкология и стереотактичната радиохирургия. Голяма част от богатия си опит е натрупал в чужбина. Д-р Недев е развил първата програма с модулиране на дозата /IMRT/ в Нова Зеландия, където 14 години оглавява едно от отделенията по радиационна онкология. От 2017 г. отново практикува в България като началник на отделението по лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, Онкологичен център.
 

%d bloggers like this: