Ga68-PSMA скен

Един от новите начини за преценка на рака на простатата е с така наречения Галиев ПСМА Скен. Това е разновидност на стандартния ПЕТ скенер, при който се използва моноклонално антитяло срещу молекула с името ПСА. Това е същата молекула, която изследваме като кръвен туморен маркер при рака на простатата, но този път търсим нейния аналог, който е върху мембраната на туморните клетки – Простатно Специфичен Мембранен Антиген (ПСМА). Към антитялото насочено към ПСМА е прикачен атом Галий-68, който излъчва позитрони. Мястото, от което идват позитроните в тялото на пациента може да бъде установено със стандартен ПЕТ скенер. По такъв начин може да видим къде в тялото има натрупване на антитяло, а то се натрупва там където може да се свърже със своята мишена – ПСМА. С други думи, галиевият ПСМА-ПЕТ скен открива местатата с туморна простатна тъкан.

Използване след операция

Неговово използване започна с опит да видим къде е източника на туморния маркер ПСА в кръвта след радикална простатектомия. Не рядко след операция имаме покачващ се туморен маркер, който ни подсказва че заболяването не е в ремисия, но в същото време стандартните скенери (КАТ, МРТ и костна сцинтиграфия) не показват нищо. Понякога този проблем е в ложето на отсранената простата, понякога ПСА идва от лимфните възли в таза, а понякога от далечни метастази. Установавянето на мястото на рецидив в такива ситуации е много важно, тъй като ако той  е в простатното ложе или в пелвичните лимфни възли, следоперативен курс лъчетерапия може да елеминира заболяването напълно. Това е невъзможно при далечни метастази и облъчването „на сляпо“ на таза би довело само до проблеми, без никакъв шанс да подобри прогнозата. Освен че може да отсеем пациентите, който са за спасително лъчелечение след операция, от тези който вече имат метастази. Също така, ПСМА-ПЕТ ни ползволява да  презицираме дозите на лъчетерапия. От една страна това увеличава шанса за излекуване, а от друга спестява потенциално значителни ненужни странични ефекти на терапията.

Какво можем да очакваме от ПСМА-ПЕТ

Естествено, както при всеки тест има определени нива на чувствителност. При ПСА в кръвта от 0.5ng/dL шанса ПСМА-ПЕТ да ни покаже източника на ПСА е около 50%, а при ПСА от 1ng/dL той е близо 100%. Обикновено понятието биохимичен рецидив на простатния рак се дефинира като ПСА>0.2ng/dL. Няма особен смисъл да се прави ПСМА-ПЕТ твърде рано, тъй като е необходим достатъчно голям рецидив, който да произведе поне 0.5ng/dL  туморен маркер, преди ние да можем да го уловим на скенера. Това е осбено важно, ако ще бъде използвана хормонална терапия. Хормоналната терапия действа изключително бързо при рак на простатата и дори няколко дни хормонално лечение са достатъчни да замъглят картината напълно, така че не започвайте хормонално лечение преди ПСМА-ПЕТ скенер. То може да се започне веднага след скенера.

Използване преди операция

С времето използването на ПСМА-ПЕТ беше въведено и много по-рано в лечението на простатния рак. В момента този скенер е един от препоръчваните начини да се прецени заболяването не след, а преди операция или радикална лъчетерапия. По такъв начим можем да спестим, особено на високорискковите пациенти, ненужно и потенциално много увреждащо лечение, ако се окаже, че всъщност има вече заболяване вън от простатата и таза.

ПСМА-ПЕТ скенер е наличен в няколко болници в България, включително и в тази, която аз работя – Аджибадем Сити Клиник Младост.

Д-р Николай Недев, завеждащ клиниката по лъчетерапия в Аджибадем Сити Клиник Младост

За автора - Д-р Николай Недев:

Д-р Николай Недев е водещ онколог, специалист по радиационна онкология и лъчетерапия. Има широки интереси във областта на модерната лъчетерапия, онкология и стереотактичната радиохирургия. Голяма част от богатия си опит е натрупал в чужбина. Д-р Недев е развил първата програма с модулиране на дозата /IMRT/ в Нова Зеландия, където 14 години оглавява едно от отделенията по радиационна онкология. От 2017 г. отново практикува в България като началник на отделението по лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, Онкологичен център.
 

%d bloggers like this: