Новости в лъчелечението – 2018/19

Това е написано за пресата, като цяст от една прескоференция за новостите в лечението на онкологичните заболявания от лъчетерапевтична гледна точка. Споменатите тук техники и подходи са рутинна практика за пациентите на Аджибадем Сити Клиник – Онкологичен Център.

 

Брахитерапия при рак на шийката на матката

Интракавитарната брахитерапия винаги е била основен метод на лечение при локално напреднали карциноми на маточната шийка. За макар и наличен в България, използването на този метод в допълнение на лъчетерапия при цервикален рак беше много епизодично и огромен брой жени са подлагани на радикална операция след перкутанно лъчелечение. Този вид операция след лъчетерапия не е стандартно лечение никъде по света. В последната година интракавитарната брахитерапия беше въведено като рутинна процедура в отделението по Лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник – Онкологичен Център. Брахитерапията се състои от няколко лъчетерпевтични сеанса, при които източника на лъчетерапия се въвежда в специални апликатори в маточната кухина и влагалището и позволява много високи дози лъчение да бъдат дадени директно в тумора. Този вид брахитерапия, съчетан с модерните техники за лъчелечение с модулиране на дозата и химиотерапия, поволява да се лекуват с цел пълно излекуване дори локално  напреднали случаи на рак на маточната шийка, които в миналото бяха считани за безнадеждни.

 

Стереотактична радиохирургия за множествени мозъчни метастази

Появата на мозъчните метастази в миналото беше считано за онова събитие, което спираше по-нататъчното лечение на много пациенти с ракови заболяване. Стереотактичната радиохирурхия в днешно време позволава тези мозъчни метастази да бъдат атакувани с много високи дози лъчетерапия, които унищожават метастазите, без при това да се засяга околния мозък. От една страна това отстранява локалният проблем в мозъка, а от друга позволява да се продължи основното лечение с химиотерапия, таргетна терапия или имунотерапия. Нещо повече – тъй като високите дози лъчетерапия при стреотактичната радиохирургия разрушават директно тумора, фрагменти от него влизат с кръвта и и играят роля на стимулатор на имунната система, ако пациентът се лекува в същото време с имунотерапия. Т.е. получава се еквивалента на вътрешна ваксина срещу тумора. Отделението по Лъчетерапия в Аджибадем Сити Клиник предлага стереотактична радиохирургия като при единични, така и при множествени мозъчни метастази.

 

Лъчетерапия с контрол на дишането при рак на гърдата

Лъчелечението е интегрална част комплексното лечение при рака на гърдата. При облъчванена лява гърда един от основнаите проблеми е дозата която сърцето получава. Тя стана широко дискутиран проблем в последните години поради няколко основни фактора. С комплексното лечние на рака пациентките живет много по-дълго отколкото преди и имат време пред себе си да развият проблеми с исхемична болест на сърцето, резултат на лъчетерапия дадена много години преди това. Освен това някой от модерните химиотерапевтични режими са потенциално кардиотоксични и проблемите имат тенденция да се акумулират с времето. Техниката за лъчелечение със задържане на дишането позволява лъчелечение да се провежда само при дълбоко вдишване. При него сърцето се измества леко назад от пълния с въздух бял дроб и това достатъчно дозата в него да се намали драматично. Това е едно от нововъведенията в Отделението по Лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник, което се прилага рутинно при всички жени, подлежащи на облъчване на лявата страна на гръдния кош.

%d bloggers like this: