Псевдопрогресия и псевдоотговор при Глиобластом (GBM)

На практика единственият начин да проследим какво става с един мозъчен тумор е магнитният резонанс на мозъка (МРТ). Изследването до голяма степен разчита на това, че агресивните тумори имат множество кръвоносни съдове, които са много пропускливи за различни вещества и след инжектирането на контрастна материя, водят до натрупването ѝ в тумора, който “усилва с контраст”. Важно е да се разбере, че в резултат на лечението тази пропускливост на кръвоносните съдове може да се промени сама по себе си и промяната в натрупването на контрастната материя не е непременно резултат на истинска промяна в тумора. Тази промяна в начина, по който изглеждат туморите на МРТ скен, без да са истински променени, се означава с думичката “псевдо”.

Псевдопрогресия

Това е феномен, който често се наблюдава в първите месеци след лечение с лъчетерапия и Темозоломид. Нерядко (в около една трета от пациентите) туморът на първия МРТ скен след лъчетерапията изглежда по-голям, отколкото преди лъчетерапията. Лъчелечението прави кръвоносните съдове на тумора по-пропускливи и повече контрастна материя изтича в облъчената част на нормалния мозък. Това не означава, че туморът е нараснал; просто изглежда по-голям на скена.

Ключът за диференциране на псевдопрогресията от истинската прогресия е клиничното състояние на пациента. Ако той не се влошава като симптоми и оплаквания, обикновено става дума за псевдопрогресия, докато, ако състоянието му е по-лошо от това, с което сме започнали, обикновено става дума за истинска прогресия на заболяването. При много пациенти нещата са доста размити и в тези леко неясни случаи обикновено продължаваме терапията с Темодал, докато нещата се изяснят; ако прогресията е истинска, това става ясно в следващите един-два месеца.

Псевдоотговор

Засега това не е официален термин, но започва да се използва все по-често по отношение на феномен, често наблюдаван при лечението на глиобластом с Авастин. Глиобластомът съдържа множество кръвоносни съдове, които водят до силно контрастиране с венозен контраст на МРТ скен. Авастинът е тип системна терапия, която атакува кръвоносните съдове. Истинският ефект при Авастина по отношение на тумора е много под въпрос и затова той не е субсидиран в много страни за лечение на рецидивирал глиобластом. От друга страна, Авастинът понякога се използва при втори и трети рецидив на заболяването.

Нерядко след започване на терапията с Авастин се наблюдава много бърза промяна в начина, по който туморът изглежда на МРТ. Понякога пациентът може да се почувства и клинично по-добре след започването на лечение с Авастин. За съжаление, ефектът е много краткотраен и по всяка вероятност е просто резултат на малко намаляване на обема на тумора и придружаващия го мозъчен оток. Обикновено ефектът трае 1-2 месеца. Това намаляване на тумора с Авастин се нарича “псевдоотговор” на заболяването.

Д-р Николай Недев, завеждащ клиниката по лъчетерапия в Аджибадем Сити Клиник Младост

За автора - Д-р Николай Недев:

Д-р Николай Недев е водещ онколог, специалист по радиационна онкология и лъчетерапия. Има широки интереси във областта на модерната лъчетерапия, онкология и стереотактичната радиохирургия. Голяма част от богатия си опит е натрупал в чужбина. Д-р Недев е развил първата програма с модулиране на дозата /IMRT/ в Нова Зеландия, където 14 години оглавява едно от отделенията по радиационна онкология. От 2017 г. отново практикува в България като началник на отделението по лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, Онкологичен център.
 

%d bloggers like this: