Глиобластом (Glioblastoma Multiformae)

Глиобластома мултиформе (или просто глиобластом) е високомалигнен тумор на мозъка. Лечението му обикновено започва с операция, целта на която е да отстрани колкото е възможно повече от тумора. За съжаление, глиобластомите обикновено инфилтрират околната мозъчна тъкан и оставени само с операция, рецидивират в 100% от случаите.

Ролята на следоперативната терапия е да забави локалните рецидиви. За съжаление, всяко лечение след операцията е малко или много палиативно. Стандартният курс химиолъчетерапия се състои от 60Грей, дадени в 30-дневни фракции за 6 седмици. Обикновено лъчетерапията се дава с орална форма на химиотерапия – лекарство, наречено Темозоломид. След лъчетерапията се дават още 6 цикъла Темозоломид за 5 дни на четириседмични интервали.

Глиобластомът е високоагресивен мозъчен тумор, който без следоперативно лечение би рецидивирал в следващите 4 до 6 месеца. Лъчетерапията, дадена заедно с химиотерапия, значително подобрява прогнозата. Статистическите изследвания показват, че средната преживяемост с този тип лечение е 14 месеца и около една четвърт от пациентите преживяват повече от две години. Това, разбира се, са най-общи резултати и отделните пациенти могат да имат много повече или много по-малко време пред себе си.

Като цяло, лъчелечението се понася добре. Обикновено е придружено с обща уморяемост, сънливост, радиационен дерматит (подобен на изгаряне от слънцето) и загуба на коса там, където лъчетерапевтичният лъч влиза през кожата. В по-дългосрочен план лъчелечението може да доведе до проблеми с паметта и концентрацията. Понякога сънливостта може да остане за няколко месеца след завършване на лъчелечението.

Химиотерапията с Темозоломид се счита за нискотоксична. Въпреки това, тя може да доведе до спадане на броя на тромбоцитите, както и до гадене и повръщане. Вашият лекар ще ви даде медикаментите, които са необходими, за да се справите с тези проблеми.

Д-р Николай Недев, завеждащ клиниката по лъчетерапия в Аджибадем Сити Клиник Младост

За автора - Д-р Николай Недев:

Д-р Николай Недев е водещ онколог, специалист по радиационна онкология и лъчетерапия. Има широки интереси във областта на модерната лъчетерапия, онкология и стереотактичната радиохирургия. Голяма част от богатия си опит е натрупал в чужбина. Д-р Недев е развил първата програма с модулиране на дозата /IMRT/ в Нова Зеландия, където 14 години оглавява едно от отделенията по радиационна онкология. От 2017 г. отново практикува в България като началник на отделението по лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, Онкологичен център.
 

%d bloggers like this: