Лечение с Лутеций-ПСМА

Едно от новите лечения за рака на простатата е с радиоактивна субстанция базирана на изотоп на Лутеции (Lu177). На първо място бих искал да подчертая, че това е лечение за метастатичен рак на простатата, когато имаме множествени метастази по тялото. Това лечение НЕ е показано за ранен рак на простатата и следователно остава в същността си палиативна мярка. Също така, това не е лечение за случаи, в които имаме една или няколко метастази, които могат да бъдат облъчени със стандартна лъчетерапия.

Основен принцип

Атомите на радиоактивния изотоп на Лутеция са прикачени към пептидна молекула, антитяло, което много специфично се свързва с молекула, която често се намира по повърността на раковите клетки на простния рак. Тази молекула се нарича ПСМА и е вариант на туморния маркер, ПСА “простатно специфичен антиген”, който изследваме в кръвта. Тък като в този случай тя е по мембраната на клетките се нарича “простатно специфичен мембранен антиген”. Тъй като антитялото за което е прикрепен радиоактивния атом специфично се свързва с ПСМА, това позволява да се облъчи само тъканта, която съдържа ПСМА молекулата – такава основно е простатната тъкан, но също така и някои жлези като слюнните и слъзните жлези.

Как изглежда лечението

Лечението представлява венозна инфузия, която се прави на всеки 6-8 седмици, като един курс лечение обикновено се състои от 4 вливки. Всяка от тях е по половин час. Нормално е след първите две от тях да се прецени до колко е бил добър отговорът на терапията с измерване на ПСА и Ga68 PSMA скенер. В най-оптимистичният сценарии, бихме искали лечението да доведе до спад в туморния маркер ПСА и намаляване на размерите на метастазите от простатен рак.

Странични ефекти

Основните странични ефекти са сухота в устата и намаляване на слъзната продукция със сухота в очите. Както отбелязах по-горе, слъзните и слюнните жлези имат същата тази молекула по мембраните си, която Lu-PSMA атакува. При много разпространени метастази лечението с Lu-PSMA може да доведе до подтискане на костния мозък, което резултира в анемия и нисък брой тромбоцити и левкоцити. Като цяло лечението се понася добре и е важно да бъде започнато, докато пациентът е все още в сравнително добро общо състояние.

Практически аспекти

За съжаление това лечение в момента не се покрива от Здравната Каса в България и не е евтино – курсът му е около 10000 евро на вливка, или 40000 за 4те вливки, които представляват един курс. Налично през отделенията по Нуклеарна Медицина на Аджибадем Сити Клиник в София.

Д-р Николай Недев, завеждащ клиниката по лъчетерапия в Аджибадем Сити Клиник Младост

За автора - Д-р Николай Недев:

Д-р Николай Недев е водещ онколог, специалист по радиационна онкология и лъчетерапия. Има широки интереси във областта на модерната лъчетерапия, онкология и стереотактичната радиохирургия. Голяма част от богатия си опит е натрупал в чужбина. Д-р Недев е развил първата програма с модулиране на дозата /IMRT/ в Нова Зеландия, където 14 години оглавява едно от отделенията по радиационна онкология. От 2017 г. отново практикува в България като началник на отделението по лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, Онкологичен център.
 

%d bloggers like this: