Рак на пикочния мехур

Ракът на пикочния мехур е по-чест у пушачи и обикновено пациентите идват при лекаря с кръв в урината. Много по-честа причина за намирането на ясна кръв в урината са бъбречните камъни, разбира се, но като цяло кръв в урината никога не е нещо ноемално. При рак на пикочния мехур обикновено последва ултразвуково изследване на мехура, както и оглеждане на мехура (цистоскопия) с премахване на тумора (трансуретрална резекция).

Хистология

Премахнатият тумор се изпраща за хистологично изследване. Резултатът би ни казал за какъв рак става дума (има няколко вида), но също и ще изясни дали ракът въвлича мускулния слой на пикочния мехур. Това е важно, защото определя лечението. Ако мускулният слой не е въвлечен, имаме работа с повърхостен рак и той може да бъде лекуван с промивка на пикочния мехур с разтвор, съдържащ химиотерапия или антитуберкулозна ваксина. БЦЖ ваксината стимулира имунната система да унищожи резидуалните ракови клетки на мястото на отстранения тумор.

От друга страна, ако туморът въвлича и мускулните влакна в стената на мехура, пациентът трябва да бъде лекуван с много по-агресивни мерки. Те включват операция по отстраняване на мехура или висока доза лъчетерапия. За да можем да преценим инфилтрацията на мускулните влакна, е важно резекцията на тумора да е достатъчно дълбока и да включва част от мускулния слой на стената му.

Стадиране на заболяването

Следващата стъпка е да се стадира заболяването, т.е. да се прецени дали то е ограничено в пикочния мехур или се е разпространило в други органи. Това обикновено се прави с КАТ скен на бял дроб, корем и таз. В последно време се използва и ПЕТ скенер. Операция или лъчетерапия на пикочния мехур с цел излекуване на заболяването имат смисъл само при раци, които са ограничени до пикочния мехур и непосредствено прилежащите лимфни възли. Ако имаме разпространение в други органи, водеща става палиативната химиотерапия, а напоследък и имунотерапията. Веднъж намерен рак вън от пикочния мехур, лечението дори с най-модерните и скъпи препарати остава палиативно, т.е. насочено към забавяне развитието на заболяването, но не и пълно излекуване.

Повърхностни тумори

При повърхностните тумори, след трансуретралната резекция последва промиване на пикочния мехур с химиотерапия или разтвор на БЦЖ-ваксина. Като цяло ваксината се предпочита пред химиотерапията, но последната се използва много по-често в България. Има различни схеми на приложение – обикновено веднъж седмично в началото, а след това веднъж месечно за около 6 месеца. След като програмата завърши, е изключително важно пациентът да бъде проследен с редовни цистоскопии, тъй като съществува риск от рецидиви и е необходимо да бъдат открити, колкото е възможно по-рано. Тъй като трансуретралната резекция премахва повърхностния слой на лигавицата на пикочния мехур, е възможно да останат туморни клетки в дълбочината на стената на мехура. Междувременно лигавицата заздравява и възникналите рецидиви стават видими с цистоскопия едва когато значително напреднат и разязвят лигавицата при растежа си.

Дълбоко инфилтриращи тумори

При по-напредналите карциноми на пикочния мехур терапията с промивките не е достатъчна. При тях е необходимо пикочният мехур да се отстрани хирургично или да бъде облъчен с висока доза лъчетерапия. При отстраняване на пикочния мехур урината трябва да се изведе по някакъв начин от тялото. Това обиконовено се осъществява използвайки изолиран сегмент от тънко черво, към което се зашиват уретерите, като то се извежда на предната коремна стена. Урината се събира в торбичка (илеален кондуит). Алтернативата е да се реконструира пикочния мехур отново от изолирана част от дебело или тънкото черво, което да се зашие към останалата уретра и урината се извежда по нормален начин. Естествено червото, от което е реконструиран новият пикочен мехур, няма нормална мускулатура и често се налага пациентът да се катетризира сам (нео-пикочен мехур).

Д-р Николай Недев, завеждащ клиниката по лъчетерапия в Аджибадем Сити Клиник Младост

За автора - Д-р Николай Недев:

Д-р Николай Недев е водещ онколог, специалист по радиационна онкология и лъчетерапия. Има широки интереси във областта на модерната лъчетерапия, онкология и стереотактичната радиохирургия. Голяма част от богатия си опит е натрупал в чужбина. Д-р Недев е развил първата програма с модулиране на дозата /IMRT/ в Нова Зеландия, където 14 години оглавява едно от отделенията по радиационна онкология. От 2017 г. отново практикува в България като началник на отделението по лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, Онкологичен център.
 

%d bloggers like this: